Vận Tải Thành An

Vận Tải Miền Nam

Vận Tài Bình Dương

THU TIỀN HỘ


Phát hàng_Thu tiền (COD): Là dịch vụ đặc biệt, được sử dụng kèm với các dịch vụ giao hàng mà người gửi (Khách hàng) có thể uỷ thác cho Thành An thu hộ một khoản tiền của người nhận (người mua hàng) khi giao hàng và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi (Khách hàng).

 

Tiện ích:

 

  • Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn.

 

  • Giảm thiểu rủi ro trong việc lưu trữ, vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt.

 

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý doanh nghiệp
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An